درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من شکر نمی توانم بخورم
watashi ha satou wo tabe rare mase n 私は砂糖を食べられません
غلات
shiriaru シリアル
شیرینی
kukkiー クッキー
قند
shugaー シュガー
باگت
bagetto バゲット
من اجازه ندارم شکر بخورم
watashi ha satou wo taberu koto ga yurusa re te i mase n 私は砂糖を食べることが許されていません
دونات
doーnatsu ドーナツ
غلتاندن
roーru pan ロールパン
شیرینی مربایی
taruto タルト
دسر
dezaーto デザート
کیک
keーki ケーキ
ساندویچ
sandoicchi サンドイッチ
نان
pan パン