درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

در ساحل
حمام آفتاب گرفتن
دریا
موج
شن
غروب
جزیره
دریاچه
اقیانوس
بندر
خلیج
ساحل
مد
جزر
حوله