درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آیا ساحل شنی است؟
آیا نجات غریق وجود دارد؟
در طول چه ساعاتی ؟
آیا آن را برای کودکان ایمن است؟
آیا اینجا برای شنا کردن امن است؟
می تواند ما شنا کردن در اینجا؟
آیا آب سرد است؟
آیا می توانیم در اینجا بدون خطر شیرجه بزنیم؟
آیا جریان اب های خطرناک وجود دارد؟
چه زمانی جزر و مد بالا است؟
چه زمانی جزر و مد کم است؟
آیا یک جریان قوی وجود دارد؟
چگونه می توانم به این جزیره بروم؟
آیا قایقی هست که ما را به آنجا ببرد؟