درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من باید به پیاده روی بروم
من می خواهم به پیاده روی بروم
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
من باید از خیابان عبور کنم
من باید پول صرف کنم
من باید این را پست کنم
من باید در صف بایستم
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم