درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

دو قرص در روز
آیا شما پرستار هستید؟
آیا جدی است؟
آیا دکتر هست؟
من نمی دانم بیماری من چیست
من عینکم را گم کرده ام
آیا می توانید همین الان یکی دیگر به من بدهید؟
آیا نسخه نیاز دارم؟
آیا داروخانه در این نزدیکی هست؟
من به چیزی برای سرماخوردگی نیاز دارم
با تشکر از شما برای کمک شما
چقدر من به شما بدهکار هستم؟