درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

پشت
modoru 戻る
جلو
susumu 進む
ذخیره
hozon suru 保存する
گشت و گذار (وب)
etsuran suru 閲覧する
دانلود
daunroーdo ダウンロード
اجرا (اجرا)
jikkou suru 実行する
کلیک کنید
kurikku クリック
کشیدن
doraggu ドラッグ
بیاندازید
doroppu ドロップ
به روز شده
koushin zumi 更新済み
به روز
koushin 更新
منوی کشویی
doroppudaunmenyuー ドロップダウンメニュー
ایست
teishi 停止