درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

ضمنا
حداقل
سرانجام
اما
از این رو
نگران نباش
که بستگی دارد
من متاسفم
در حال حاضر
من نمی دانم
مانند این