درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

مستقیم
پشت سر
در مقابل
در داخل
خارج از
اینجا
آنجا
در امتداد دیوار
نزدیک
در اطراف گوشه
دور
بر میز
در خط
طبقه پایین
طبقه بالا
پایین سالن