درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من باید یک ماشین کرایه کنم
از کجا می توانم تاکسی پیدا کنم؟
من بالکن را دوست دارم
من نیاز به یک پیشخدمت دارم
آیا می توانید برای من یک تاکسی کرایه کنید؟
من برای تخلیه اتاق حاضرم
من از اقامتم لذت بردم
این هتل زیبا است
کارکنان شما یی نظیر هستند
من به شما توصیه خواهم کرد
ممنون از شما برای همه چیز