درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

نگاه کنيد
گوش کنید
مراقب باشید
آتش
از اینجا بیرون بروید
کمک
به من کمک کنید
عجله
ایست
پلیس
این یک اورژانس است