درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

حیوانات
آیا شما سگ دارید؟
من به گربه آلرژی دارم
من یک پرنده دارم
خرگوش
مرغ
خروس
اسب
من اسبها را دوست دارم
جوجه
خوک