درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من به خرید می روم
Ben alışverişe çıkıyorum
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Ana alışveriş merkezi nerede?
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Alışveriş merkezine gitmek istiyorum
می توانید به من کمک کنید؟
Bana yardım edebilir misin?
من فقط نگاه می کنم
Sadece bakıyorum
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Bana gömlek gösterebilir misin?
اتاق پرو کجااست؟
Giyim kabini nerede?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
Deneyebilir miyim?
این رنگ برای من مناسب نیست
Renk bana uymuyor
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
Bundan başka bir renkte var mı?
من آن را دوست دارم
Beğendim
من آن را دوست ندارم
Beğenmedim