درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آب
استخر
مامور نجات غریق
لوله مخصوص تنفس در زیر اب
گشت و گذار
شنا
غواصی