درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

سلام
Hola
صبح به خیر
Buenos días
عصر به خیر
Buenas tardes
عصر به خیر
Buenas noches
شب به خیر
Buenas noches
حال شما چطور است؟
¿Cómo está?
خوب، ممنون از شما
Bien, gracias
و شما؟
¿Y usted?
خوش آمدید
Bienvenidos
روز زیبایی است
Es un día bonito
روز خوبی داشته باشید
Tenga un buen día
خداحافظ
Adiós
بعداً می بینمت
Hasta luego
شما را فردا می بینم
Hasta mañana
ببخشید
Perdón
میتوانم به شما کمک کنم؟
¿Puedo ayudarle?