درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

نامادری
Madrastra (la)
ناپدری
Padrastro (el)
ناخواهری
Hermanastra (la)
نابرادری
Hermanastro (el)
پدر شوهر/پدرزن
Suegro (el)
مادر شوهر/مادر زن
Suegra (la)
برادر شوهر/برادر زن
Cuñado (el)
خواهر شوهر/خواهر زن
Cuñada (la)