درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

نامادری
ناپدری
ناخواهری
نابرادری
پدر شوهر/پدرزن
مادر شوهر/مادر زن
برادر شوهر/برادر زن
خواهر شوهر/خواهر زن