درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

فرودگاه
Aeropuerto (el)
هواپیما
Avión (el)
پرواز
Vuelo (el)
بلیط
Tiquete (el)
خلبان
Piloto (el/la)
مهماندار پرواز
Auxiliar de vuelo (el/la)
شماره پرواز
Número de vuelo (el)
درب سوار شدن به هواپیما
Puerta de embarque (la)
کارت سوار شدن به هواپیما
Pase de abordar (el)
گذرنامه
Pasaporte (el)
ساک دستی چرخ دار
Equipaje de mano (el)
چمدان
Maleta (la)
چمدان
Equipaje (el)