درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

محل گرفتن چمدان
تسمه نقاله
چرخ حمل چمدان
فرم شکایت چمدان گم شده
چمدان گم شده
گم شده و پیدا شده
باربر
آسانسور
راهروی متحرک
ورود
خروج
تبدیل پول
ایستگاه اتوبوس
کرایه ماشین