درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

در شهر
En la ciudad
پایتخت
Capital (la)
اداره پست
Oficina de correos (la)
بازار
Mercado (el)
نانوایی
Panadería (la)
کتابفروشی
Librería (la)
داروخانه
Farmacia (la)
پارک
Parque (el)
رستوران
Restaurante (el)
سینما
Cine (el)
بار
Bar (el)
بانک
Banco (el)
بیمارستان
Hospital (el)
کلیسا
Iglesia (la)