درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من نیاز به یک تاکسی دارم
کرایه چقدر است؟
ترافیک
هلی کوپتر
هواپیما
قطار
ایستگاه مترو
قایق
دوچرخه
کامیون
اتومبیل
اتوبوس
گاراژ پارکینگ
پارکومتر