درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من نیاز به یک تاکسی دارم
Yo necesito un taxi
کرایه چقدر است؟
¿Cuánto cuesta el viaje?
ترافیک
Tráfico (el)
هلی کوپتر
Helicóptero (el)
هواپیما
Avión (el)
قطار
Tren (el)
ایستگاه مترو
Estación del metro (la)
قایق
Barco (el)
دوچرخه
Bicicleta (la)
کامیون
Camión (el)
اتومبیل
Carro (el)
اتوبوس
Autobús (el)
گاراژ پارکینگ
Estacionamiento (el)
پارکومتر
Parquímetro (el)