درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

فراورده های لبنی
Productos lácteos (los)
شیر
Leche (la)
بستنی
Helado (el)
کره
Mantequilla (la)
پنیر
Queso (el)
خامه
Crema (la)
مواد غذایی منجمد
Congelados (los)
ماست
Yogur (el)
تخم مرغ
Huevos (los)