درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

نامادری
ناپدری
ناخواهری
نابرادری
پدر شوهر/پدرزن
مادر شوهر/مادر زن
برادر شوهر/برادر زن
خواهر شوهر/خواهر زن
او چه کسی است؟
آیا این مادر شما است ؟
پدر شما چه کسی است؟
آیا شما با هم فامیل هستید؟
چند ساله هستید؟
خواهر شما چند ساله است؟