درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

جواهر فروش
جواهر
ساعت
سنجاق سینه
گردن بند
گوشواره
حلقه
دست بند
آیا می توانید این ساعت را به من نشان دهید؟
قیمت آن چقدر است؟
خیلی گران قیمت است
آیا چیزی ارزان تر دارید؟
آیا می توانید آن را به عنوان یک هدیه بپیچید؟
چقدر من به شما بدهکار هستم؟