درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من به دنبال یک گردنبند می گردم
آیا فروش دارید؟
می خواهم نقداً بپردازم.
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
می خواهم آنرا عوض کنم.
میتوانم آن را برگردانم؟
باز
بسته
برای ناهار تعطیل است
رسید
معیوب
شکسته
خروج
ورود
فروشنده
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟