درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

سلام
صبح به خیر
عصر به خیر
عصر به خیر
شب به خیر
حال شما چطور است؟
خوب، ممنون از شما
و شما؟
خوش آمدید
روز زیبایی است
روز خوبی داشته باشید
خداحافظ
بعداً می بینمت
شما را فردا می بینم
ببخشید
میتوانم به شما کمک کنم؟