درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

لطفاً
ممنون از شما
قابلی ندارد
سلامت باشید
تولدت مبارک
تبریک
موفق باشید
نام شما چیست؟
اسم من ماریا است
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
از ملاقات شما خوشبختم
اهل کجا هستید؟
من از نیویورک هستم