درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

سرد
Froid
داغ
Chaud
روشن
Clair
تاریک
Foncé
بد
Mauvais
خوب
Bon
تنها
Seul
با هم
Ensemble
خیس
Mouillé
خشک
Sec
با
Avec
بدون
Sans