درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

دهان
Bouche (la)
دندانها
Dents (les)
زبان
Langue (la)
لب ها
Lèvres (les)
فک
Mâchoire (la)
چانه
Menton (le)
گردن
Cou (le)
گلو
Gorge (la)