درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

محفظه توشه
Compartiment à bagages (le)
سینی
Tablette (la)
راهرو
Couloir (le)
ردیف
Rangée (la)
صندلی
Siège (le)
بالش
Oreiller (le)
هدفون و هدست
Écouteurs (les)
کمربند ایمنی
Ceinture de sécurité (la)
ارتفاع
Altitude (la)
خروج اضطراری
Sortie de secours (la)
جلیقه نجات
Gilet de sauvetage (le)
بال
Aile (la)
دم
Queue (la)