درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

محل گرفتن چمدان
Zone de récupération des bagages (la)
تسمه نقاله
Tapis roulant (le)
چرخ حمل چمدان
Chariot à bagages (le)
فرم شکایت چمدان گم شده
Étiquette de récupération de bagages (la)
چمدان گم شده
Bagages perdus
گم شده و پیدا شده
Objets trouvés
باربر
Porteur (le)
آسانسور
Ascenseur (le)
راهروی متحرک
Tapis roulant (le)
ورود
Entrée (la)
خروج
Sortie (la)
تبدیل پول
Change (le)
ایستگاه اتوبوس
Arrêt d’autobus (le)
کرایه ماشین
Location de voitures (la)