درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
Pouvez-vous me recommander un hôtel bon marché?
هزینه آن شبی چقدر است؟
Quel est le prix d’une nuit?
من برای سه هفته اقامت می کنم
Je vais rester trois semaines
هزینه هر هفته چقدر است؟
Combien coûte la semaine?
آیا اتاق در دسترس است؟
Avez-vous une chambre libre?
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
Avez-vous une piscine?
استخر کجاست؟
Où est la piscine?
ممکن است اتاق را ببینم؟
Puis-je voir la chambre?
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
Avez-vous quelque chose de moins cher?
آیا رستوران دارید؟
Avez-vous un restaurant?