درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آیا می توانید یک هتل ارزان قیمت پیشنهاد کنید؟
هزینه آن شبی چقدر است؟
من برای سه هفته اقامت می کنم
هزینه هر هفته چقدر است؟
آیا اتاق در دسترس است؟
آیا یک استخر به شما داشته باشد؟
استخر کجاست؟
ممکن است اتاق را ببینم؟
آیا چیزی ارزان تر وجود دارد؟
آیا رستوران دارید؟