درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Où est l’arrêt d’autobus?
توقف بعدی کجاست؟
Quel est le prochain arrêt?
آیا این توقف من است؟
Est-ce mon arrêt?
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Excusez-moi, je descends ici
موزه کجاست؟
Où est le musée?
تلفن عمومی
Téléphone public (le)
راهنمای تلفن وجود دارد؟
Y a-t-il un annuaire?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
Est-ce que vous vendez des magazines anglais?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
À quelle heure commence le film?
لطفاً 4 بلیط بدهید
Je voudrais quatre billets, s’il vous plaît
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
Est-ce que le film est en anglais?
ذرت بو داده
Pop-corn (le)
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
Où puis-je trouver une pharmacie?
قسمت مرکزی شهر
Centre-ville (le)