درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آسانسور کجاست؟
من باید با مدیر صحبت کنم
دوش کار نمی کند
این اتاق هیچ پتو ندارد
آیا می توانید برای من یک بالش دیگر بیاورید؟
اتاق ما تمیز نشده است
ما به حوله استخر نیاز داریم
هیچ آب گرم وجود دارد
من این اتاق را دوست ندارم
ما نیاز به یک اتاق مجهز به تهویه مطبوع داریم
من رزرو ندارم