درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

حمل و نقل
من نیاز به یک تاکسی دارم
کرایه چقدر است؟
ترافیک
من باید به هتل هایت بروم
هلی کوپتر
هواپیما
قطار
ایستگاه مترو
قایق
دوچرخه
کامیون
اتومبیل
اتوبوس
گاراژ پارکینگ
پارکومتر