درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

گوشت خام است.
آن را کم پخته می خواهم
آن را نیم پخته می خواهم
خوب پخته شود
من می خواهم یک غذای محلی را امتحان کنم
من به غذاهای مختلف آلرژی دارم
مواد تشکیل دهنده آن چیست؟
چه نوع گوشتی دارید؟