درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من حشرات را دوست ندارم
زنبور
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
چه نوع از عنکبوت؟
کرم
پروانه
پینه دوز
مورچه
هزارپا
سوسک ها کثیف هستند
این مواد دافع حشرات است