درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

قیچی ها کجا هستند؟
مداد تراش
گیره کاغذ
من نیاز به یک قلم دارم
زیردستی برای نوشتن
خط کش
پاکت
تمبر
چسب
پاک کن