درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من دنبار کار هستم
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
بفرمایید این رزومه من است
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
در اینجا فهرست معرف های من است
چقدر تجربه دارید؟
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
3 سال
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
من فارغ التحصیل کالج هستم
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
من می خواهم تمام وقت کار کنم
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
بله، پس از شش ماه کار در اینجا