درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

ضمنا
A proposito
حداقل
Almeno
سرانجام
Finalmente
اما
Tuttavia
از این رو
Pertanto
نگران نباش
Non preoccuparti
که بستگی دارد
Dipende
من متاسفم
Mi dispiace
در حال حاضر
Subito
من نمی دانم
Non so
مانند این
Così