درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

مردم
مادر
پدر
برادر
خواهر
پسر
دختر
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
دختر برادر یا خواهر و غیره
پدر بزرگ
مادر بزرگ