درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

پسر
Bambino
دختر
Bambina
زن
Donna
مرد
Uomo
دوست پسر
Ragazzo
دوست دختر
Ragazza
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Cugina
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Cugino
عمه/خاله
Zia
دایی/عمو
Zio
زن
Moglie
شوهر
Marito