درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

آرام
سریع
خالی
کامل
قشنگ
زشت
پر سر و صدا
ساکت
قوی
ضعیف
حقیقت
دروغ
سخت
نرم