درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

ایستگاه اتوبوس کجاست؟
توقف بعدی کجاست؟
آیا این توقف من است؟
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
موزه کجاست؟
تلفن عمومی
راهنمای تلفن وجود دارد؟
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
لطفاً 4 بلیط بدهید
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
ذرت بو داده
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
قسمت مرکزی شهر