درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

خوردن
نوشیدن
آیا من می توانم با مدیر صحبت می کنند؟
این چیست؟
صورتحساب
انعام
آیا می توانم با کارت اعتباری پرداخت کنم؟
چقدر من به شما بدهکار هستم؟
صورتحساب ، لطفا
آیا کارت اعتباری دیگری دارید؟
لطفاً رسید به من بدهید
دستشویی کجاست؟
خروج
ورود
با تشکر از خدمات خوب شما