درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

دستگاه فکس
دستگاه فتوکپی
تلفن
پروژکتور
کامپیوتر
پرده
آیا چاپگر کار می کند؟
دیسک
ماشین حساب