درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

قیچی ها کجا هستند؟
Dove sono le forbici?
مداد تراش
Temperamatita
گیره کاغذ
Fermaglio
من نیاز به یک قلم دارم
Mi serve una penna
زیردستی برای نوشتن
Blocco appunti
خط کش
Righello
پاکت
Busta
تمبر
Francobollo
چسب
Colla
پاک کن
Gomma per cancellare