درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

من دنبال ماشین گیره زنی( منگنه) می گردم
Mi serve una cucitrice
با پونز محکم کردن
Puntina da disegno
مداد
Matita
کتاب
Libro
کاغذ
Carta
دفتر یادداشت
Quaderno
اسلاید
Diapositive
تقویم
Calendario
نوار
Nastro
من باید یک نقشه پیدا کنم
Mi serve una mappa