درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

پشت
جلو
ذخیره
گشت و گذار (وب)
دانلود
اجرا (اجرا)
کلیک کنید
کشیدن
بیاندازید
به روز شده
به روز
منوی کشویی
ایست