درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

از
Of
برای
For
از
Of the
اگر
If
از وقتی که
Since
هر چند
Although
مال ما
Our
میان
Between
شاید
Maybe
بر
On
مثلاً
For example