درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

پسر
Boy
دختر
Girl
زن
Woman
مرد
Man
دوست پسر
Boyfriend
دوست دختر
Girlfriend
دخترخاله/دخترعمو/دختر دائی/دختر عمه
Cousin (female)
پسرخاله/پسرعمو/پسردائی/پسرعمه
Cousin (male)
عمه/خاله
Aunt
دایی/عمو
Uncle
زن
Wife
شوهر
Husband