درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری
Loading ....

واژگان

ساعت چند است؟
What time is it?
در چه زمانی؟
At what time?
ساعت 1:00 است
It is 1:00
ساعت 9:45 است
It is 9:45
ساعت 9:00
At 9:00
ساعت 4:00
At 4:00
ظهر
Noon
نیمه شب
Midnight
صبح
Morning
بعد از ظهر
Afternoon
عصر
Evening
شب
Night